Zde naleznete dokument s pravidly spotřebitelské soutěže platný od 1. 3. 2022.

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže_Sport Code